Chcete ukázat studentům, že fyzikální vzorce a poučky mají i praktické využití? EZÚ vám nabízí možnost exkurze ve zkušebních laboratořích. Přijďte se podívat, jak se měří světelné veličiny, elektromagnetická kompatibilita, nebo třeba bezpečnost zdravotnických prostředků.

 

Školám nabízíme i možnost účasti našich expertů přímo ve výuce. Přiblížit vám můžeme problematiku uvádění výrobků na trh u nás i v zahraničí, způsob provádění zkoušek a oblast systémů řízení.

 

EZÚ si uvědomuje důležitost technického vzdělávání, a proto by rád přiblížil elektrotechniku v praxi zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol.
Z tohoto důvodu EZÚ spolupracuje například s

  • Fakultou elektrotechnickou na ČVUT v Praze
  • se Západočeskou univerzitou v Plzni, 
  • s univerzitou Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem
  • s Technickou univerzitou v Liberci