Aktuality

Témata závěrečných prací

 

Nabízíme studentům vysokých škol možnost zpracovávat bakalářeké a diplomové práce v EZÚ. Pokud máte zájem podílet se na řešení konkrétních úkolů a projektů podívejte se na naší nabídku.

Témata závěrečných prací, které je možné zpracovat v EZÚ:

 

1.téma: RoHS – Omezení některých nebezpečných látek

  • rozbor definic a termínů – podrobnější vysvětlení definic, zejména kategorií stanovující výrobky mimo působnost nařízení vlády č. 481/2012 Sb. a směrnice č. 2011/65/EU
  • zjištění postupů pro měření DPS – technický problém změřit SMD pájené součástky a jiné velmi malých rozměrů, z pohledu podkladů – co vše je nutné změřit
  • na co se zaměřují kontroly (ČOI) – potřebný rozsah dokumentace a podkladů, kvalita předané dokumentace od dodavatelů konečnému výrobci
  • distribuce do okolních členských zemí – zda existují národní odchylky, různá přechodná období, požadavky národních kontrolních orgánů v členských zemích
  • kategorizace výrobků a komponentů do kategorií – kdy se ještě jedná o komponent a kdy už o výrobek
  • měření materiálů – problém s měřením šestimocného chromu a polybromovaných sloučenin – eliminace vysokého počtu měření
  • možné chyby ovlivňující výsledky měření, výhody a nevýhody nejčastěji používaných metod
  • porovnání výsledků měření různými metodami na stejných materiálech a možnosti úmyslného ovlivnění výsledků

 

2. téma: Převodník pro spektrální analyzátor – řešení praktického problému pro laboratoř EMC

Úvod

Máme spektrální analyzátor HP8593E z roku 1991. Analyzátor je v dobrém stavu a bez problémů prochází kalibrací. Jeho náhrada by stála cca 2 mil. Kč. Analyzátor má jeden zásadní problém: výstup pro tisk je pouze seriovým portem pro tiskárnu HP500. Tuto tiskárnu se již nedaří udržet v provozuschopném stavu. Jiná tiskárna s analyzátorem nefunguje a nefungovaly ani 3 typy převodníků RS232 / USB, které jsme zkoušeli.

Zadání

Navrhnout a zrealizovat převodník, nebo doplněk firemního převodníku, který by simuloval odezvy tiskárny, na které analyzátor čeká a tím umožnit tisk na některé současné běžné tiskárně.

Doplňující informace

Analyzátor po příkazu tisk čeká na signál redy z tiskárny. Poté vyšle jeden řádek v grafickém režimu a opět čeká. Bude potřeba udělat logickou analýzu komunikace na RS232 při tisku s tiskárnou HP500, porovnat ji s analýzou komunikace s převodníkem, zjistit jaké signály chybí a podle toho navrhnout nový převodník, nebo doplněk seriově vyráběného převodníku.

 

3. téma: Metodika pro ověřování a certifikaci podle souboru platných mezinárodních standardů IEC/TS 62351

IEC/TS 62351 Řízení energetických systémů a s tím spojená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací

 

4. téma: Tvorba metodiky pro ověřování a certifikaci podle souboru platných mezinárodních standardů ČSN EN 61970

ČSN EN 61970 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)

 

5. téma: Návrh metodiky za účelem ověřování a certifikace podle souboru platných mezinárodních standardů ČSN EN 61508

ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

 

6. téma: Návrh postupu praktického použití  rozšířené aplikace výsledků zkoušek (EXAP)

Zadání:

1.     Analyzovat postupy uplatňované v normě ČSN EN 50576 (viz příloha) u rozšířená aplikace výsledků zkoušek (EXAP), která bude povinně aplikována při zkouškách kabelů u reakce na oheň.

2.     Navrhnout srozumitelný postup použití při posuzování kabelů.

3.     Připravit softwarovou podporu, která by po vkládání hodnot zjištěných při zkouškách výsledky vyhodnotila, potvrdila aplikovatelnost metody, případně navrhla modifikaci zkoušek, které by vyplynuly z výsledků zkoušek. (Např. excelový počítací soubor apod.)

 

7. téma: Ocenění zaměstnanců v kontextu firemní kultury

Zadání / rámcový obsah:

1.     Přehled možností, jak lze ocenit zaměstnance

2.     Charakteristika firemní kultury

3.     Specifika kolektivu techniků, kde je převaha introvertních osobností

4.     Vedení mikrotýmů

5.     SWOT analýza možností ocenění zaměstnanců

6.     Návrh doporučení - optimální ocenění

 

Nenašli jste téma, které by Vás zaujalo? Napiště nám svojí představu!

Zpět do kategorie